Om arbetet:

Dagens järnvägssystem är komplexa och håller en hög teknisk nivå och utbyggnader sker med trafiken i drift. Goodtech samarbetar med Arbetslogistik AB för byte av lysrör, armaturer, dragning av kabel i tunnlar och på spår men främst med sanering av fågelträck. Bilderna nedan är från arbete utfört i Vårby gård, Hallunda och Mariatorgets tunnelbanestationer. Vi arbetar, som på många andra av våra jobb, nattetid för att minimera påverkan på tredje part. Såhär skriver de själva om sitt underhållsarbete, som ALAB är en del i:

“Vi har mångårig erfarenhet av service och underhåll från våra underhållskontrakt med bland SL och Trafikverket. I Stockholm har vi en underhållsgrupp som dagligen utför underhållsarbeten i den intensivaste järnvägstrafik vi har i Sverige – Stockholms tunnelbana.

Datum för arbetet: pågående.

Hemsida: Goodtech.se

Arbetslogistik AB - ALAB - för GoodtechArbetslogistik AB - ALAB - för Goodtech Arbetslogistik AB - ALAB - för Goodtech Arbetslogistik AB - ALAB - för Goodtech