Om arbetet:

ALAB är en del Bravidas tillsyns-, skötsels- och underhållningsprogram där vi främst hjälper dem att sanera kabel i olika miljöer. Vi är stolta över att vara en del av detta då Bravida Sverige AB, som ledande inom sitt område, har höga krav på kvalitet,  precis som vi på ALAB. Så här motiverar Bravida själva på sin hemsida:

“Med kontinuerlig tillsyn och skötsel ökar en installations livslängd och de löpande driftskostanderna minskas samtidigt som kunden försäkrar sig om att de olika komponenterna upprätthåller rätt funktion och att driften optimeras.”

Datum för arbetet: Pågående.

Hemsida: bravida.se

Bravida concept house